A BrandFestival flamingója kilóg a sorból. Túlragyogja őket, mert nem éri be az átlagossal.

Neki a legfrissebb szellemi táplálék kell.

Te mire éhezel Európa kommunikációs,
marketing csúcstalálkozóján?

cutlery_white

brand experience
future of storytelling
Top 100 Brands
media innovation
Supernow generation
celebrity and influencer branding
cyber dimensions of strategybranding
Shopper Marketing
brand simplicity
think sync
Lead Generation
Pricing strategies

flamingo_heart

ÖTLETEK ELSŐ KÉZBŐL, A LEGNAGYOBBAKTÓL

separator_flamingo_3

Akik mernek kilógni a sorból:

DÖNTÉSHOZÓK, AKIK TUDJÁK, MERRE VAN AZ ELŐRE
KREATÍVOK, AKIK KILÉPNEK A DOBOZBÓL
STRATÉGÁK, AKIK HELYES IRÁNYBA TERELNEK

separator_flamingo_1

ÜDVÖZLÜNK A BRANDFESTIVALON!
Merj kilógni Te is a sorból, és kerülj helyzeti előnybe a versenytársaiddal szemben!

Regisztrálok

Nyiss a részletekre!

arrow_down_green

Programok

Első nap – 2016. október 27.

09.10-09.20

I LOVE EXPERIENCE ECONOMY

the power of brand experience, new ways of adding value

A kommunikációs piacot átható turbulens változások következményei egyenként is megkérdőjelezik kialakult sémáinkat, de együttes hatásuk egészen biztosan új megközelítéseket kíván. Az elmúlt évek során mindig törekedtünk arra, hogy a marketing- és kommunikációs ágazat szereplői körében jelentős hozzáadott értéket képviseljen a rendezvény. A BrandFestival azért is válhatott Közép-Európa jelentős stratégiai csúcstalálkozójává, mert tartalom központúan építkezik. A program megalkotásakor – kifejezetten a jövőre és a perspektivikus gondolkodásra fókuszálva – egy eddiginél szélesebb megkérdezésre helyeztük a hangsúlyt, hogy valóban azokra a problémákra keressünk válaszokat, amelyek az egész szakmánkat érintik. A demokratikus konferencia-modell keretében a tematika kialakítása a hazai konferencia-piacon egyedülálló módon, az ügynökség, a tartalom-szolgáltatói és a megrendelői oldal több mint 30 neves szaktekintélyének bevonásával történt.

• Melyek az ügynökségi, média és a márka oldal legfőbb kihívásai?
• Hogyan javítható a márka piaci teljesítménye?
• A növekedési lehetőségek elősegítése és a profitabilitás megőrzése érdekében milyen új stratégiai irányokat kell kijelölni: erőforrás racionalizálás, termékfejlesztés, árdiszkontálás, portfólió-bővítés, szimplifikáció, vásárlói elköteleződés növelése?
• Melyek az üzleti és a termék-innováció tényezői?
• Milyen a médiakreativitáshoz fűződő viszonya a piaci szereplőknek?
• Milyen az új típusú hirdetési eszközök/felületek iránti fogékonyság?
• Milyen újszerű eszközök, technikák, felületek alkalmazhatóak a márkaélmény fokozása érdekében?

09.20-09.40

I LOVE HUNGARIAN ECONOMY

economic forecast

A jelenlegi kormány vállaltan népbarát politikát, s így gazdaságpolitikát követ, ahol a döntések fontos mércéje nem csupán valamilyen elvont gazdasági jóléti kategória, hanem az adott lépés politikai népszerűsége. Habár a gazdaságpolitika céljaiban egyértelműen növekedésbarát arcát mutatja, a tényleges teljesítménye alapján ez még nem látszik. A „termelő” szektorok esetében egyértelműen ösztönző a tulajdonosi forma, a „szolgáltató” szektorok esetén egyértelműen preferálja a kormány a magyart és az államit is egyben. Kérdés, hogy a mai modern világban ez a kettős logika megvalósítható-e? Milyen tényezők határozzák meg legfőképp az ország versenyképességét? Miben ragadható meg a tartós üzleti sikert produkáló vállalatok közös jellemzője? A versenyszférának milyen kihívásai lesznek mindezekből fakadóan? Milyen az új növekedési paradigma? Az együttműködés a kormányzattal, mennyire lesz fontos a következő években? Hogyan képzeli a szabályzó a kapcsolatát a gazdasági szereplőkkel? A gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága fog-e változni?
09.40-10.00

I LOVE EXPERIENCE BRANDING

a new era of experience branding, emotional connection with customers

Számos kutatás szerint a vásárlók jelentős része hajlandó többet fizetni a kiemelkedő fogyasztói élményért. A sikeres márkák kielégítik a vásárlás előtti tapasztalatszerzés vágyát, a vásárláshoz szükséges információt és hasznos élményeket (useful experience) biztosítanak, ezáltal értéket adnak a fogyasztó és márka kapcsolatának. Az inspiratív márkaélmény olyan tartalmat szolgáltat, amely megszólítja, elkötelezi a vásárlót, s bevételt termelő reakciókat vált ki.
10.00-10.20

I LOVE VISUAL STORYTELLING

creating engagement across digital channels and shaping the media strategy around the content for maximum impact

A kommunikációs iparágban az Élménygazdaság (Experience Economy) korszaka jött el. Az a márka, amelyik nem készül fel erre, le fog maradni a versenyben. Az élmény megkülönböztető erejű gazdasági előnnyé vált, amiért a fogyasztók hajlandóak többet fizetni. Az értéknövekedés a termékek köré font történetek nyújtotta élménynek tulajdonítható, amely egyre fontosabb szerephez jut a vásárlói döntésekben. Élmény-üzenetekre kell koncentrálni. Az egyik vásárlástól eltelt időt fel kell tudni tölteni motiváló és releváns üzenetekkel a következő vásárlásig. Az élmény-csomagokat be kell tudni osztani média típusokra. Ebből fog összeállni a teljes márka élmény. A „Brand Experience” az ok, amiért a vásárló visszatér.
10.20-10.40

I LOVE THINK SYNC – THE FUTURE OF CUSTOMER ENGAGEMENT

consumer collaboration is the future of business

A hagyományos reklám(logika) eltűnőben van. Egyesek szerint a paradigmaváltás, mások szerint a szakadatlan változás korában élünk. Egy olyan korban, ahol a kommerciális érték a kreatív tartalomfejlesztésben és a fogyasztóval való kapcsolatteremtésben testesül meg. Semmi sem szemlélteti ezt jobban, mint a digitális – a fogyasztói interakciót erősítő – reklámcsatornák előtérbe kerülése. Hogy lépést tartsunk, nekünk is fokozatosan meg kell újulnunk, komplexebb kommunikációs tudással felvértezve önmagunkat, hogy választ találjunk a digitális kor egyre szerteágazóbb kihívásaira. A márkák számára a fogyasztói bevonás lesz az egyik legnagyobb kihívás? Hogyan lehet a fogyasztókat inspirálni a márkával való interakcióra? A vállalati kommunikációs aktivitásnak valóban olyan lehetőségek irányába kell elmozdulnia, amely segíti a márkával való érzelmi azonosulást, a személyre szabást, a mennyiségi elérés helyett a minőségi bevonás alapján (CCP: Creative Consumer Participation)?
10.40-11.10

I LOVE MEDIA INNOVATION

new ways, new ideas, generating billions

A technológiai fejlődés minden korábbinál nagyobb ütemű, és a médiapiaci nehézségek csak tovább fokozták a hatékonysági versenyt. Egyetlen vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja: aki nem fejleszt, az lemarad. Az infokommunikáció területén működő vállalkozások számára a folyamatos fejlesztési kényszer még inkább nyilvánvaló, hiszen itt az értéklánc minden elemét kemény verseny jellemzi. Egy ország attól lesz többé-kevésbé versenyképes, ha rendelkezik megfelelő digitális infrastruktúrával, ráépülő szolgáltatásokkal és a hozzájuk kapcsolódó kompetenciákkal – digitális ökoszisztéma.

11.10-11.30 Kávészünet

11.30-12.00

I LOVE CELEBRITY & INFLUENCER BRANDING

celebrities in ads lead to greater sales

Hírességekkel, ismert emberekkel együttműködni ma alig kérdés a márkák számára: a legtöbben felismerték, hogy a hírességekkel való együttműködés befolyása hosszútávon is hat. Hogy kivel érdemes, azonban már egy összetettebb kérdés. Mindenképpen olyasvalakivel, aki olyan tartalmat állít elő, amely minőségével azonosulni tud a márka. Egyre több márkatulajdonos hisz abban, hogy az ismert egyéniségekkel jól lehet csomagolni a marketingüzeneteket. Be kell vetni „hitelesítőket”, hogy a termék/szolgáltatás érveit kreatív és emlékezetesen átadják a fogyasztó számára. Számos történet kering azzal kapcsolatban, hogy egy celebritás karakterére épített reklám sikerre vitt egy márkát. A híresség nem pusztán egy „rábeszélőgép”, hanem olyasvalaki, aki egy kicsit elvarázsolja a fogyasztót. Az egyik legjobb eszköz a termékdifferenciálódás elérésére, a márka humanizálására, imázs-transzferre. A reklámarc személyiségjegyei egyfajta értéktöbbletként jelennek meg a márka életében. Mítosz-e vagy valóság, hogy a celeb-reklámok költségesek és kockázatosak? Mit nyer a márkatulajdonos egy termékpartneri együttműködéssel?
12.00-13.00

I LOVE FMCG

growth & customer experiences strategies, innovative product management, creative brand-building and the role of digitalisation

Ha egy márkatermék eladása csökken, az hosszú távon előrevetíti árnyékát a piaci pozícióvesztés lehetőségének. A versenytárs jövőbeli aktivitását közvetlenül nem lehet befolyásolni, érdemes viszont ellensúlyozni. A hagyományos marketing-mix elemek, köztük a médiaköltés a márkagyártó kompetenciája. Számos tényező változtatható, amivel javítható egy márka piaci teljesítménye. A hirdetők milyen optimális médiamix alkalmazásával tudják hatékonyan elérni célcsoportjaikat? Az árdiszkontálás mellett milyen egyéb innovatív lépéseket tehet a cég? A kommunikációs megoldásokat illetően melyek az igazán újszerű irányok: médiasúly növelése, kreatív tartalomfejlesztés, co-branding, új-médiumok használata, fenntarthatósági szempontok hangsúlyozása?

13.00-13.40 Ebéd

14.15-14.45

I LOVE EXIT

strategic acquisitions in practice, the recent success stories from the seller and the buyer’s perspective

A stratégiai befektetők irányába történő cégeladás a leggyakoribb exit út a Közép-kelet-európai régióban. Ezért fontos egy potenciális stratégiai partner megtalálása, ám ennek előkészítését időben meg kell kezdeni. Cégeladásra, befektetői exitre egy vállalkozás életében nem minden nap kerül sor, így a szükséges tapasztalatok sem állhatnak rendelkezésre. Honnan is tudhatnák a cégek, hogy vajon reális ajánlatot kaptak-e a szakmai befektetőtől, illetve, hogy milyen struktúrában érdemes a tranzakciót véghezvinni elkerülendő az adó és egyéb üzleti kockázatokat. Kik azok a stratégiai befektetők? Milyen motivációik vannak? Hogyan azonosítják a potenciális befektetési célpontokat? Hol és hogyan találunk szakmai befektetőt, hogyan érdemes közelíteni hozzájuk? Sikeres befektetői exitek, cégeladások stratégiai befektetőknek. Siker sztorik az eladó és a vevő szemszögéből.
14.45-15.15

I LOVE FINANCIAL SECTOR

trust and commitment, how to change the advertiser’s expectations due to digitalisation

Az elmúlt időszakban jelentős eredményeket ért el a magyar bankrendszer tulajdonosi struktúra átalakításában, a hazai tőketulajdon erősítésében, a pénzpiaci biztonság növelésében. A pénzintézetek marketingtevékenysége egyre bonyolultabb, egyre speciálisabb szakmai tudást igényel. Az ügyfélkör bankválasztásánál természetesen továbbra is első számú szempont a biztonság, de a bizalom elnyeréséhez már nem mindig elegendő egy látványos imázskampány. Több kell. Például kitűnő, „testhezálló” pénzintézeti termékek, közeli bankfiók, udvarias, segítőkész, jól képzett munkatársak és lehetőleg sorban állás nélküli ügyintézés. A hagyományos médiumok mellett megerősödnek a digitális és mobil platformok. Milyen kihívások elé néz, és mit eredményez a bankszférába történő aktív állami beavatkozás? A magyar tulajdoni hányad emelkedésével a bankrendszer tud-e kiegyensúlyozottan fejlődni? Milyen növekedési lehetőségek/kilátások prognosztizálhatóak a kormánnyal történő folyamatos küzdelmi helyzetben? A kommunikációs megoldásokat illetően melyek az igazán újszerű irányok a pénzintézeti kommunikációban: médiasúly növelése, fogyasztói elköteleződés növelése, kreatív tartalomfejlesztés, co-branding, médiakreativitás, fenntarthatósági szempontok hangsúlyozása?
15.15-15.35

I LOVE SHOPPER MARKETING #1

location-based and personalised communication

15.35-16.15

I LOVE SHOPPER MARKETING #2

consumer journey optimalisation, location-based and personalised communication

Az új fogyasztói viselkedési minták az eddigiektől eltérő és kifinomultabb megközelítést igényelnek a márkáktól, hiszen egyre tudatosabb döntéseket hozunk és az üzenetek túlnyomó részét kiszűrjük, mielőtt hatást gyakorolnának ránk. Az üzenetek nagy tömegekhez való eljuttatása mára elavult. Sokkal fontosabb az üzenet személyre szabása (perszonalizáció). A márkák számára egyre fontosabbá vált, hogy hogyan hoznak létre pozitív ügyfélélményt, ami minden stádiumban elérhetővé teszi a fogyasztó által igényelt információkat, s előbb-utóbb vásárláshoz vezet. Mindez a helyzetfüggő megoldásokkal és a perszonalizáció erejével összefonódva új dimenziókat kínál. A márkáknak fel kell mérni a fogyasztói érintkezési pontokat, és tudatosan végigvinni a kapcsolatépítés folyamatát. A vásárlási folyamat egyes szakaszaiban milyen médiamegoldások alkalmazása (érintkezési pontok aktiválása) a célravezető? Rendelkezünk-e azzal a képességgel, hogy releváns üzenettel, jól, jókor és jó helyen kommunikáljunk? Hogyan kísérhetjük végig a márka a célcsoportját a fogyasztói igény felmerülésétől a vásárlási folyamat lezártáig, vagyis hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a vásárlási folyamat minden egyes állomásán (ismertség, image, relevancia, kipróbálás, vásárlás, lojalitás) a megfelelő impulzust kapja a fogyasztó, egészen a vásárlás bekövetkeztéig?
16.05-17.05

I LOVE DIGITAL STRATEGIES

e-commerce champions, successful online strategies

A számok alapján úgy tűnik, egy jól átgondolt stratégiával ma Magyarországon nagyon is megéri belépni az e-kereskedelem piacára. Az online vásárlás évek óta töretlenül fejlődik, és ez a keresleti és kínálati oldalon is komoly kihívások elé állítja a szereplőket. Nem is csoda, hogy az e-kereskedelem ilyen jól teljesít, az okostelefonok és táblagépek elterjedésének köszönhetően ugyanis mára beérett a régóta hangoztatott mondat: ma már tényleg szinte bárhol, bármikor vásárolhatunk. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartani, az a megfelelő online jelenlét. Mely tényezők kedveznek az online kiskereskedelemi szegmens további erősödésének? Mi jelenti az e-kereskedelemi piac fő versenyelőnyét: új szereplők piacra lépése, ismert platform és márka iránti bizalom, a széles termékválaszték – új termékkörök megjelenése, az innovatív disztribúciós kiépítettség, intenzív és kreatív reklámtevékenység, csatorna specifikus promóció? Mekkora a fogyasztói kosárérték? Hogyan alakul az egyik legdinamikusabban fejlődő internetes szektor jövője?
17.05-17.35

I LOVE BRAND SIMPLICITY

how to involve the customer effectively

Az egyszerűség az innováció kiaknázatlan forrása, alapelvei mindenhol érvényesek; legyen szó nyomtatott, elektronikus, szóbeli vagy vizuális kommunikációról. Jelentős üzleti haszonnal jár – többek között – az ügyfelek megtartása és a márka hosszú távú sikerei terén. Néhány márka már felismerte, hogy más típusú megközelítésre, más szerkezetű üzenetekre van szükség, mint korábban. Létezik az egyszerű, releváns üzeneteket megfogalmazó kommunikáció útja, a Brand Simplicity. Minden márka betekintést szeretne nyerni a fogyasztó érzelmi és értelmi alapú döntési mechanizmusainkba. A célzott üzenet pedig jobb konverziót, nagyobb hatékonyságot eredményez. Más-más üzenetrendszert és csatornamixet kell alkalmazni a döntési út eltérő fázisaiban ahhoz, hogy a vásárló fogékony legyen a kommunikációra. Vajon a fogyasztók valóban szívesen veszik a márkák részéről a kommunikációjuk egyszerűsítését? Hajlandóak-e többet fizetni az egyszerűsített élményért? Mennyire törekszenek a márkák, hogy a vásárlók számra „egyszerűsített” márkatapasztalatokat kínáljanak?

Második nap – 2016. október 28.

09.10-09.25

I LOVE MOBILE

trends, data, mobile commerce, ad experience, effective content, user experience for engagement

Ma már a médiafogyasztás 24%-ka mobilon keresztül zajlik. Több mobil (5,1 milliárd) van forgalomban, mint fogkefe (4,2 milliárd). A reklámblokkolókat használó mobilosok száma egy év alatt 90 százalékkal növekedett. Világszerte 420 millió emberre jellemző ez, és a leginkább Kína, India és Pakisztán mobilozói szeretik egyre jobban használni a blokkolókat. Az ázsiai csendes-óceáni térségben arányuk tavaly már elérte a 36%-ot. A mobilüzenetek személyre szabhatósága a vásárlási folyamat valamennyi pontján hasznos eszközzé teheti a telefont, amennyiben a fogyasztói élményt jól tervezik meg. A pénz evolúciója mérföldkőhöz érkezett. Ez a mobilhasználat új korszakának nyitánya is egyben. Manapság egyre elfogadottabbá válik, hogy a mobilt telefonálás, zenehallgatás, e-mailezés, fotózás, közösségi jelenlét mellett fizetésre is használjuk. A mobilos vásárlás hatásainak megbecsüléséhez elég arra gondolni, hogy a bankkártyák, vagy az online kereskedelem milyen mértékben változtatta meg a szokásokat.
09.25-10.05

I LOVE DIGITAL INNOVATION & CUSTOMER EXPERIENCE

digital disruption, new ways of customer communications in branding

A branding felfogható az alábbi tényezők szintéziseként: pozícionálás, stratégiai megalapozottág, történetmesélés, design, ár, tartalmi és vizuális koherencia, ügyfelekkel való kapcsolattartás. Aki ebben jó, az jó irányba viszi a márkáját. A fogyasztóval való interakció lehetőségét magán hordozó digitális reklám egy új gondolkodásmódot igényel. Olyan korban élünk, ahol a kommerciális érték a kreatív tartalomfejlesztésben és a fogyasztóval való kapcsolatteremtésben testesül meg. Egyre komplexebb kommunikációs tudással kell felvértezni önmagunkat, hogy választ találjunk a digitális kor egyre szerteágazóbb kihívásaira.
10.05-10.20

I LOVE TRANSMEDIA STORYTELLING

how to develop and produce compelling stories across multiple platforms

Egy kép felér ezer szóval. Egy történet felér ezer képpel. Az emberek már nem figyelnek a reklámokra, ezért a jövőben más eszközhöz kell folyamodni. A történetekre sokkal nyitottabbak vagyunk, mint az információkra. A jó történet ismerős, mert kapcsolódik már meglévő gondolkodási struktúrákhoz. A többplatformos történetmesélés (transmedia stroytelling) olyan folyamat, amely a márka belső sajátosságait több felületen próbálja átadni. Minden egyes médium sajátosságaival hozzájárul a történet kibontakozásához, egységes és jól összehangolt élményt nyújt a befogadónak. A sztori az üzenet „hordozórakétája” – sokkal mélyebbre hatol, mint egy direkt üzenet. Egy sztori erős identitást ad a márkának, ezért megkülönböztethetőbbé teszi a fogyasztók számára: kiemeli a versenyből. Az internetes “story telling” fénysebességgel terjed, amelyet a blogok, vlogok, kommentek, megosztások, lájkok, és a “talk about”-ok tömeges jelenléte működtet. Hogyan lehet egy jó gondolatot történetbe ágyazottan csomagolni? Hogyan kell ezeket a történeteket a különböző platformokon elmesélni?
10.20-10.50

I LOVE CONTENT

content is king & distribution is queen, new models of content production, experience enhancement

A nyomtatott sajtóval szembeni létezik néhány előítéleten alapuló gondolkodásmód. Melyek ezek: 1. A nyomtatott média haldoklik; 2. Egyre kevesebben olvasnak magazinokat; 3. Nyomtatott médiát csak idősebbek olvasnak; 4. A nyomtatott reklám nem hatékony; 5. Manapság az online média a menő. Ma minden korábbinál jobban igaz, hogy a „tartalom” a lényeg. A jövőben nem az lesz a kérdés, hogy milyen eszközön tekinti meg a tartalmat a fogyasztó. Olyan tartalmat kell szolgáltatni, amely megszólítja, s elkötelezi, ezáltal nyereséget termelő fogyasztói reakciókat vált ki. A célközönséget sokkal egyszerűbb közismert és tömegesen használt felületeken elérni, mint Youtube, Facebook, Instagram. A jövőben egyre több médiamárka fog olyan hálózatokra támaszkodni, amelyek egy csomagban ötvözik a tartalmak létrehozását és terjesztését. Melyek az üzleti innováció tényezői: szervezetfejlesztés, integrált szerkesztőségi modell, hirdetői attitűd, klasszikus és kreatív hirdetési lehetőségek – content marketing & natív hirdetés, reszponzív design, owned media használata a tartalmak promótálásában, márkakiterjesztések, stb.? Melyek a stratégiai értelemben a nemzetközi benchmarkok (legjobb gyakorlatok)? Hogyan veheti fel a versenyt a hagyományos hírgyártás a pillanat erejével? Hogyan teheti egy szerkesztőség a tartalmait egyszerre vonzóbbá a fogyasztók, illetve eladhatóbbá a hirdetők szempontjából? Melyek a tartalomgyártás és terjesztés új modelljei? Milyen típusú termékek esetében gondolkodnak fejlesztésben a szerkesztőségek? Mekkora hangsúly lesz a digitális terület fejlesztésén? A médiapiaci átalakulások mennyire befolyásolják a sajtópiac helyzetét?
10.50-11.05

I LOVE TOP BRANDS

how brands drive value growth, brand building an investment in future financial success

A Millward Brown BrandZ™ elnevezésű márkarangsora a Top 100 legértékesebb globális márkát és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi adatokat tartalmazza. A legutóbbi listán azok a márkák kerültek a BrandZ™ Top 100-as, legértékesebb globális márkák listája élére (Google, Apple, Microsoft, AT&T, Facebook, Visa, Amazon, Verizon, McDonald’s, IBM), illetve azok könyvelhették el a legjelentősebb növekedést (pl. Starbucks) amelyek rendelkeznek a megújulás és innováció képességével. Vajon mely tényezők járulnak hozzá leginkább a márkaérték növekedéséhez? A Millward Brown szerint: az erős márkák teljesítménye felülmúlja a piacot; a „disruption” az értéknövekedés katalizátora; az innováció a növekedés elsőszámú hajtómotorja (a márkák, amelyeket innovatívnak érzékel a fogyasztó kilencszer olyan gyorsan növekednek, mint a kevésbé innovatívnak megítélt márkák).
11.05-11.15

I LOVE BRAND VALUATION: BRAND EXCELLENCE AWARD

the impact of advertising on building brand equity, methods & strategies

Csupán termék-innovációk révén egyre nehezebben, egyre költségesebben, valamint egyre rövidebb időszakokra lehet csak versenyelőnyre szert tenni. Míg sok vállalatnak a kíméletlen árverseny az egyetlen útja a vásárlók megőrzésére, addig mások iránt brand-evangelisták rajonganak. Egy márka teljesítményét számos metszetben lehet vizsgálni. A piactéren elfoglalt helye szerint, illetve a meglévő és potenciális fogyasztók fejében elfoglalt hely szerint.

A Brand Excellence hiánypótló kitüntetés a marketing szakmában. A díj célja az elismerés mellett a tudatos márkaépítés díjazása, melynek hátterében a „kiválóság” fogalmánk legfrissebb értelmezése áll. Egy olyan szakmai díj, amely a fogyasztói véleményt és a pénzügyi eredményességet tekinti elsődlegesnek.

11.15-11.30 Kávészünet

11.30-12.00

I LOVE TV

the future of television, program formats, digitalisation, interactive services

A média területén komoly szabályozási- és piaci változások indultak meg. A televízió továbbra is hatékony médiatípus: magas elérés, hiteles mérés, áttekinthető elszámolás, a márkaépítés és az értékesítés-ösztönzés egyik legbiztosabb eszköze. A televízió olyat tud, amit az internetes platformok még mindig nem: nagy mennyiségű fogyasztó egyidejű elérését. Már korántsem az a kérdés, hogy szpot, szponzoráció, esetleg on-air vagy online felületeken fusson a hirdető kampánya, hanem, hogy milyen médiatípusokon átívelő ötlettel, üzenettel szólítják meg a célcsoportot. A tévé piac szereplői milyen tartalmi trendeket látnak? Mit gondolnak a klasszikus spot- és a non spot piac lehetséges irányairól? Az új reklámértékesítési-kereskedelmi stratégiákról? Mennyire játszanak fontos szerepet az online videós bevételek? Kik a legnagyobb hirdetők a tévés piacon? Mi a helyzet az új hirdetői csoportok bevonzását lehetővé tevő innovatív megoldásokkal? A telített inventory miatt nőni fognak-e az árak? Elhódíthatják-e a koncentrált tévés-piacon a nézőket az új kábelszereplők és a streaming piac? Mekkora az elérés különbsége az online és tévés tartalmaknál? A hirdetők számára az online reklám talán legnagyobb előnye a valós időben elérhető összetett statisztika, ezzel hogyan tudja felvenni a versenyt a tévé?
12.00-12.30

I LOVE CARS

new branding and sales strategies

Az autókat nem elég csak értékesíteni (új vevőt szerezni), hanem szakszerű és hatékony szervízhálózattal, szolgáltatásokkal is a vásárlók rendelkezésére kell állni. Ahhoz, hogy egy vevő betérjen egy márkakereskedésbe, bizalomra és magas szintű márkaélményre van szükség. A vásárlási folyamat egyes szakaszaiban milyen médiamegoldások alkalmazása (érintkezési pontok aktiválása) a célravezető? Hangsúlyosabbá válik-e a digitális eszközök használata, s ezzel együtt a célozhatóság, mérhetőség és költséghatékonyság? Milyen az új típusú hirdetési eszközök/felületek iránti fogékonyság? Milyen újszerű eszközök, technikák, felületek alkalmazhatóak a márkaélmény fokozása érdekében? Vajon a hírességeknek használatra adott autókkal mi a célja a márkatulajdonosoknak: értékesítés növelés, image, médiajelenlét, presztízs szempontok?

12.30-13.00 Ebéd

13.00-13.30

I LOVE WOMEN IN LEADERSHIP

powerful women and brand building

Nagy kérdés, hogy egy folyamatosan változó, bizonytalan üzleti környezetben, amelyben a vállalatvezetők körében is általános a fluktuáció, hosszú távon eredményesek lehetnek-e azok a női vezetők, akiknek megítélése gyakorlatilag elválaszthatatlan a vállalattól, amelynek élén állnak. Általában magas fordulatszámon dolgoznak, így érthető, hogy megfelelő „karbantartás” nélkül hamar kiégnek. Milyen előítéletek vannak a női vezetőkkel kapcsolatban? Hogyan lehet eredményesen vezetni, s közben teljes életet élni? Milyen speciális személyes és szakmai kompetenciával rendelkeznek a nők, amivel növelni tudják a vezetői hatékonyságukat? Hogyan teremtenek motiváló környezetet, és milyen motivációs eszköztárral serkentik a munkatársakat? Hogyan töltik fel magukat a fizikai, mentális, szociális-érzelmi és transzcendentális területen? Egy vezető személyes márkája lényegében nem más, mint a személyére optimalizált vállalati márka?
13.30-15.00 (Terem#1)

WORKSHOP #1: BRANDED CONTENT & NATIVE COMMUNICATION

the future of branded content, creating a winning branded content strategy, implementation experience

Ha egy márka kommunikálni szeretne, különböző platformokon keresztül kerülhet a fogyasztók elé. Ezek a fizetett, a szerzett és a saját média. A régi push módszerek mellett vagy helyett érdemes arra koncentrálniuk, hogy milyen egyéb, könnyen befogadható ingerekkel tudnak hatni a széttöredezett figyelmű fogyasztóra. És mindezt úgy, hogy a fogyasztók is megtalálják a számukra releváns információt döntéseikhez. Erre a tartalom alapú marketing nagyon alkalmas. Egy sima banner hirdetés ma már korántsem olyan hatékony, mint évekkel ezelőtt. A márkázott tartalom a mostani trendeknek megfelelően a fogyasztót helyezi a középpontba. Sajátossága, hogy nem különálló egységként jelennek meg, hanem beépülnek a tartalomba. A tartalomhoz és az oldal designjához illeszkedő megjelenésű ill. funkcionalitású „natív és márkázott tartalom” hirdetési megoldásokkal lehet igazán minőségi fogyasztói kontaktusokat építeni. A tartalmi együttműködések mozgatják a modern márkákat. De nagyon nem mindegy, hogy milyen tartalomgyártókkal működik együtt egy brand. Csak akkor lesz jó a végeredmény, ha olyan partnert választunk, akivel hasonló értékeket osztunk. Vajon a márkázott tartalmi együttműködések egyre jelentősebb szerephez fognak jutni a jövőben? A tartalmi alapú hirdetési megoldásokkal valóban úgy tudjuk átvinni az aktuális kommunikációs üzenetet, hogy közben a felhasználó élvezettel fogyasztja a tartalmat, és nem érzi magát „megtámadva” a reklámüzenetek által? Márkaként mit tanulhatunk a jó branded content stratégiából?
13.30-15.00 (Terem #2)

WORKSHOP #2: LEAD-GENERATION

lead generation ideas for the next marketing campaign, implementation experience

Ha valaki át akar úszni egy hideg tavat, akkor előbb a lábujját fogja beledugni a tóba, hogy megérezze annak hőmérsékletét. Így van ez az eladással is. Először érdeklődőket kell konvertálni, akik kifejtenek valami aktivitást a márka irányába: visszajeleznek, feliratkoznak, ellátogatnak egy landing page-re. A lead-generálás arra jó, hogy az általános érdeklődőkből komoly érdeklődőket konvertáljunk. Akkor van szükség rá elsősorban, amikor nagyon nehéz a közvetlen értékesítés. A leadek gyorsabban haladnak át az értékesítési tölcséren és nagyobb arányban konvertálódnak vásárlókká és ügyfelekké. A folyamat egésze mérhető, a megtérülés kiszámítható. Hogyan konvertálunk érdeklődőket? Hogyan toljuk tovább az érdeklődő fogyasztót a sales cikluson? Hogyan lehet olyan tartalommal táplálni, ami közelebb viszi a vásárlási döntés meghozatalához? Melyek a legkiválóbb ár-érték arányú lead generálási módszerek?
15.00-16.00 (Terem #1)

WORKSHOP #3: YOUTUBERS

how to launch & optimize a YouTube video ad campaign, implementation experience

Mi a helyzet, ha a digitális bennszülöttek (Z-generáció) számára szeretnénk relevánsak maradni? A Variety felmérése szerint, amely azt vizsgálta, hogy ki van a legnagyobb hatással az amerikai tinédzserekre, a lista első helyein YouTube-sztárok találhatók. Csak két hagyományos sztár szerepelt a top 10-ben. Vajon mitől ennyire erősek a youtuberek? A digitális bennszülöttek tudatosan kerülik a reklámokat, alig olvasnak nyomtatott termékeket, ugyanakkor kiemelten hitelesnek tartják a Youtube-csatornákat. A vloggerek titka a hiteles személyiségekben rejlik, és nem szükséges hozzájuk profi technikai háttér vagy tudás. A lényeg, hogy ezeket a videókat gyakorlatilag bárki meg tudná csinálni. Éppen ezért érzik úgy a nézők, hogy a vloggerek olyanok, mint ők maguk. A social csatornákon szocializálódottak számára a gyorsaság, a közvetlenség, az azonnaliság nélkülözhetetlenek az érdeklődés fenntartásához. A youtuberek világa pedig így működik. Kreatívan kell megragadni a figyelmüket az első néhány másodpercben, a videó hosszúságát pedig a kontextushoz kell szabni. A videós platform zászlóshajója, a YouTube nem csupán egy tartalom-előállító, hanem pénzkereseti eszközzé vált. Hogyan tudnak pénzt keresni a tartalomtulajdonosok, lemezkiadók, tévécsatornák, rendezvényszervezők előadóművészek, kedvelt sportklubok egyéni vloggerek? Miért érdemes használni, mik az előnyei? Mitől lesz jó egy YouTube hirdetés? Kinek érdemes használni ezt a hirdetési formátumot? A márkák vajon hogyan kapcsolódnak mindehhez? Milyen stratégiák vannak arra vonatkozóan, hogy YouTube csatornák és tartalmak nézőközönséggel és hirdetőkkel hatékonyan kapcsolódjanak? A rövid formátumú tartalom – például a gifek – átveszik-e a vezető szerepet a jövőben a Youtube-videótól? Hol tart a hazai vizuális tartalomfejlesztési piac nemzetközi összehasonlításban? Brandként mit tanulhatunk a sikeres csatornáktól?
15.00-16.00 (Terem #2)

WORKSHOP #4: MEDIACREATIVITY & NEW FORMAT SOLUTIONS

augmented reality, 360 video, rich media, Snapchat, Instagramm, implementation experience

A generációk egyre gyorsabban követik egymást, így egyre sűrűbben kell új platformokat és új megoldásokat találni ahhoz, hogy egy-egy márka hatékonyan tudja elérni a célcsoportját. Az egyre intenzívebben változó globális médiafogyasztási szokások nemcsak egy új domináns generációt, de egy új médiát is kitermeltek. Megjelent a technológiához szorosan kötődő supernow generáció, amely egyszerre több mindenre vágyik és lehetőleg azonnal. Multitasking médiafogyasztóként mindegy, hogy milyen platformon kapja a tartalmat. Az írott információt erősen háttérbe szorító vizualitás jellemzi. Az elmúlt félévben például már feltűnő módon több lett a kommerciális tartalom az alapvetően közösségi funkcióra épülő, és eleinte szinte csak közösségi tartalmaknak helyet adó Instagramon is. Egyre nagyobb kihívás márkaüzenetet eljuttatni a ma már szinte csak a digitális térben megtalálható Z generációhoz. Hogyan lehet erősíteni a márkabevonódást? Hogyan lehet a megjelenéseinkhez olyan tartalmi márkamegoldásokat fejleszteni, amelyek érdekelhetik a fiatalokat?

separator_flamingo_2

EARLY BIRD jegy
Szeptember 5-ig történő regisztráció esetén

55 000
HUF+ÁFA
két napra

NORMÁL JEGY

65 000
HUF+ÁFA
két napra

Előadók

Előadók névsora
Aivory Gaw
Arany János
Avramucz Attila
Bánhegyi Zsófia
Barna Tamás
Barta Mónika
Bendl Mátyás
Bene Nikoletta
Bíró Ferenc
Bíró Pál
Brendan Williams
Budaházy Szabolcs
Csollán Annamária
Dancsó Péter
Daniele Guidi
Dr Tim Wragg
Dr Zolnay Judit
Dudás Gergely
Dunai András
Dunder Krisztián
Fabian Roser
Filó Angéla
Gábor Andrea
Gémes Ádám
Gerzsei Attila
Goneth Jácint
Hajagos Rita
Hegedűs Viktor
Herr Mónika
Horváth Krisztina
Istvánffy Emma
Ivánka Katalin
Jákó Eszter
Joe Van Brussel
László Géza
Lázár Vilmos
Lipták Tímea
Mészáros Zsolt
Mohamed ElSayad
Óhidi Zsuzsanna
Őri Gergely
Palcsó Sára
Palocsay Géza
Pellion Ágnes
Pogány András
Polgár Odett
Pusztay András
Rusvai Richárd
Sóskuti György
Szabó Gergő
Száraz István
Szigetvári József
Tímár Szabolcs
Vuleta Zsolt
Weigert Zsanett

separator_flamingo_1

MIÉRT A BRANDFESTIVAL?

15 évvel a hátunk mögött a marketing- és kommunikációs szakma regionális csúcstalálkozójává nőttük ki magunkat. A program idén is a jövő megoldatlan kérdéseire fókuszál, azokat a területeket kutatva, amik tovább lendítik az iparágat. A tartalom a hazai konferenciák között egyedülálló, hiszen az ügynökségi, a tartalom-szolgáltatói és a megrendelői oldal együttes erőivel állítottuk össze, összesen 30 véleményvezér segítségével.

Az idei fesztivál origója: a BrandXperience 360°

A reklámzajt egyre nehezebb áttörni. A márkáknak kézzel fogható élményekkel kell bombázniuk a közönségüket. A multiplatform branding, a transmedia storytelling eddig elképzelhetetlennek tűnő, új dimenziókat nyit meg. Ezek a közeljövő legmeghatározóbb trendjei.

További témáink:

- Média, ügynökség és megrendelő szinergia: a közös jövő kihívásai
– Márka a piacon, avagy mindig van feljebb
– Új stratégiai irányok: varázslat a tervezés mögött
– Innováció mindenek felett
– Kreativitás vs. piaci szereplők

Készülj fel az Experience Economy korszakra!

Az élmény megkülönböztető erejű gazdasági tényezővé vált, amiért a fogyasztók hajlandóak többet fizetni. Egy jó sztori új lendületet ad a márkáknak. A BrandXperience az ok, amiért a vásárló visszatér. Ha képben vagy, nem maradsz le a versenyben!

Vár a group coaching –
inspiráló trendek, közös tanulás, üzleti lehetőségek

A BrandFestival inspiráló példákkal végigkíséri a vásárló útját és gondolatait, a fotelből a kasszáig. Ehhez idén is erős nemzetközi tudásimporttal készülünk. Úttörő előadók seregét hívtuk a világ minden pontjáról. Gondolatgazdag előadásokkal és workshopokkal, új és progresszív válaszokat fogalmazunk meg a jelenlévők segítségével, igazi interaktív szituációkon keresztül. Egy élő és működő stratégiai irányvonal kialakítására nyílik lehetőség, hiszen mindannyiunkat érintő üzleti problémákon lehet gondolkodni.

Save the date

2016.10.27 – 28. / Budapest Music Center
1093 Budapest, Mátyás utca 8.

Inspiráló morzsák

  • A Columbia Business School kutatása szerint a vásárlók 81%-a hajlandó többet fizetni a kiemelkedő fogyasztói élményért.
  • A sikeres márkák useful experience-ben utaznak, így adnak értéket a fogyasztó és márka kapcsolatának.
  • Az inspiratív márkaélmény mindent ver. A kommerciális érték egyre inkább a kreatív tartalomfejlesztésben és a kapcsolatteremtésben testesül meg.
  • A BI Intelligence „Digital Transformation” c. felmérése alapján a personalised user experience-re épülő kampányok a 2015-ös 4 milliárd USD-hez képest 2016-ra már 44 milliárdot hoztak.
  • Egyre több fogyasztó igényli az úgynevezett „egykattintásos ügyfélélményt”, ami egyszerűen időt takarít meg a számukra. Nem véletlen, hogy a vásárlási döntési utak jobb megismerése versenyelőnyt teremt.

A rendezvény házirendje

separator_flamingo_3

Azért, hogy minden résztvevő számára hasznos, élvezetes és biztonságos legyen a BrandFestival két rendezvénynapja, a jelentkezéseddel elfogadod a Rendezvény teljes időtartamára szóló házirendet.

Program

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a végleges napirendet: http://brandfestival.hu

Vis maior és egyéb rendelkezések

A Szervező a változtatás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Szervezőt felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, valamint bomba támadás vagy riasztás, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a Rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

Ruhatár

A Rendezvényen ruhatár működik. Mindazonáltal a Szervező a ruhatárban elhelyezett értékekért felelősséget nem vállal.

Adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy adatait biztonságos szerveren, titkosítva tároljuk, és cégen belül is korlátozott, hogy ki férhet hozzá az adataihoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai a vonatkozó jogszabályok és technikai lehetőségekhez mérten a legnagyobb biztonságban és bizalmasan kerüljenek kezelésre. A Szervező működése és fennállása alatt eddig még sosem szivárgott ki ügyfél adata.

Lemondás, elállás

A Rendezvényt megelőző 10. naptári nap 12:00 óráig elfogadjuk a részvétel lemondását, és a befizetett belépődíjat visszautaljuk 3 munkanapon belül. Ezután azonban, illetve ha a Rendezvényen nem jelent meg, már nem áll módunkban visszatéríteni a díjat.

Regisztráció

A  jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára érvényes, más személyre csak a regisztráció módosításával és a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át.

Szerzői jogok

A Rendezvény teljes hang- és képanyaga szerzői jogi védelem alatt áll. Tartalmát a Résztvevő számára kizárólag saját használatra teszi a Szervező hozzáférhetővé. Bármilyen formában történő továbbadása, sokszorosítása, idézése, hivatkozása vagy reprodukciója kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Amennyiben Résztvevő a fentiekben foglaltakat megszegi, úgy Szervező jogosult jogainak érvényesítése végett a megfelelő jogi eljárást kezdeményezni a Résztvevővel szemben, amely során követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését, továbbá a Szervező által szervezésre kerülő jövőbeni Rendezvényeken való részvételtől eltiltani.

Kép- és hangfelvétel

A BrandFestival rendezvényen kép- és hangfelvétel készül. Résztvevő jelen házirend elfogadásával és a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

Catering

Kávét, üdítőket és megfelelő mennyiségű ételt (ebéd) biztosítunk mindkét nap során.

Dress Code

Nincs hivatalos öltözködést érintő szabály. Nyugodtan jöjjön a BrandFestival-ra olyan ruhában, amelyben kellemesen, kényelmesen érzi magát, amely elősegíti a laza, informális, kreatív légkör kialakulását. A Résztvevők a Rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek a Kiállítók és a helyszín egyéb berendezési tárgyainak, ingóságainak óvására, továbbá kötelesek tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől.

Parkolás

A Budapest Music Center-ben a maximális parkolási lehetőség 400 db személyautó. A helyszín akadálymentesített.

Érkezés

A regisztráció mindkét napon 8:00 és 9:00 között zajlik. Az első programelem pontosan 9:00-kor kezdődik (mindkét napon), úgyhogy kérjük, időben érkezzen. Az előadók sokat készültek a konferenciára, tiszteljük meg őket azzal, hogy nem zavarjuk meg az előadásaikat. Az előadások alatt a konferenciateremben a mobiltelefonokat, laptopokat és egyéb elektronikai eszközöket lenémítva lehet használni.

Helyszín

A kétnapos stratégiai csúcstalálkozó programjai számára a Budapest Music Center, (1093 Budapest, Mátyás utca 8.) ad helyt. A Budapest Music Center a Belső-Ferencvárosban, Budapest kulturális és oktatási negyedének szívében található. A Kálvin tér szomszédságában elhelyezkedő komplexum térkialakítása és belsőépítészete ötvözi a környékre jellemző neoklasszicista építészetet a XXI. századi modernitással. Kitűnő akusztikai tulajdonságokkal bíró koncertterme kiemelkedő minőségű hang-, fény- és színpadtechnikával felszerelt, amely a legkülönfélébb rendezvény-igények kielégítésére alkalmas.

Időpont

A rendezvényt 2016. október 27-én 9:00-18.30 és október 28-án 9.00-18.30 között tartjuk.

A BrandFestival, Közép-Európa egyik legjelentősebb stratégiai konferenciája és rendszeres szakmai csúcstalálkozója. A témák a vállalati stratégiák és a kommunikációs kihívások köré szerveződnek. A rendezvényen a jövőt alakító topvezetők, a gazdasági élet és a kommunikációs iparág meghatározó szereplői osztják meg a stratégiaalkotás, márkaépítés és az értékesítési folyamatok terén szerzett tapasztalataikat.

Köszönjük, hogy megtisztelsz jelenléteddel!

separator_flamingo_3

HELYSZÍN

Budapest Music Center

1093 Budapest, Mátyás utca 8.

A BrandFestival főtámogatója

republicrtime

Médiapartnerek

Top